کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

خودرو پیل پی  50  ( Peel P50  ) کوچکترین خودروی جهان به شمار می رود. این خودروی کوچک 120سانتی متر ارتفاع دارد و سرعت آن در 10 ثانیه به 28 مایل در ساعت می رسد. هر مایل معادل 1609 متر است.

طول آن ۱۳۴ سانتی‌متر ،  عرض آن  ۹۹ سانتی‌متر  و وزن این خودرو در حالت طبیعی ۵۹ کیلوگرم است.

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

 کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر

کوچکترین اتومبیل جهان + تصاویر