کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه جهان که در پرتغال چاپ می شود در کتاب رکوردهای گینس، ثبت شد.

به گزارش تکناز به نقل از خبرگزاری ها، روزنامه "ترا توسترا" در شهر "بونتا دلگادا" در مجمع الجزایر ازور کشور پرتغال چاپ و توزیع می شود.

این روزنامه ، به صورت هفتگی چاپ می شود. طول این روزنامه 25.35 میلی متر و عرض آن، 18.27 میلی متر است و در 32 صفحه ، به چاپ می رسد.

خواندن این روزنامه تنها با استفاده از ذره بین امکان پذیر است. ذره بینی که بتواند صفحات این روزنامه را هشت برابر بزرگتر کند.

درآمد حاصل از فروش این روزنامه صرف چاپ  و انتشار آثار ادبی  نابینایان پرتغال می شود.

ثبت این روزنامه به عنوان کوچکترین روزنامه جهان، با حضور کارشناسان گینس و تایید آنها امکان پذیر شد.

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر

کوچکترین روزنامه دنیا در پرتغال + تصاویر