کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

این آشپزخانه دارای 3 ویژگی می باشد:
1- حجم بسیار کوچک
2- قابلیت بهره برداری چند منظوره
3- متریال دوستدار محیط زیست

اکثر شرکتهای نوآور در حوزه طراحی فضاهای مسکونی ، هدف اصلی خود را ، کوچک سازی در کنار فضای چندکاره قرار داده اند میباشد . او آشپزخانه فوق کوچک سونیا را طراحی کرده است" Vitot Xavier " یکی از این طراحان

 

کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

 

کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

 

کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

 

کوچک ترین آشپزخانه جهان + تصاویر

 

منبع :memarinews.com