کیا این 3 بزرگوار رو میشناسن ؟+ عکس

کیا این 3 بزرگوار رو میشناسن ؟+ عکس
 
نفر سمت راست: (دهقان فداکار) همون ریز علی خواجوی که همه میشناسیمش و توی کتابای دبستانمون باهاش آشنا شدیم.

نفر سمت چپ: پدر شهید حسین فهمیده که اونم خوب میشناسیم و با فداکاری پسرش همه آشنا هستیم.

اما نفر وسط رو کی میشناسه؟
ایشون حسن امیدزاده، معلم فداکاری هست که در سال 76 برای نجات ۳۰ دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای بیجارسر شفت خود را به شعله های آتش زد و از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد.
ایشون پس از ۱۵ سال تحمل درد و رنج ناشی از سوخ


تگی شدید روز 30 تیر سال جاری در بیمارستان فومن جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 
ایران پر هست از قهرمان های شیر دل