گدایی زیر برف شدید با لباس نظامی در اوکراین ! + عکس

مجموعه : مجله خبری
گدایی زیر برف شدید با لباس نظامی در اوکراین ! + عکس

اینجا کی یف پایتخت اوکراین است و صحنه عجیبی که می بینید مردی است با لباس نظامی در حال گدایی !

مردم در اوکراین در وضعیت خوبی از لحاظ اقتصادی به سر نمی برند و فقط برخی مناطق اوکراین در قسمتهای غربی زندگی بهتری نسبت به سایرین دارند.

 

در زمان شوروی، اقتصاد اوکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و زراعی مهم به حساب می‌آمدپس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود.پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اوکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اوکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود.

 تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیلهٔ غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

منبع: خبر آنلاین