گرانترین کفش دنیا !! + تصاویر

گرانترین کفش دنیا !! + تصاویر
گرانترین کفش جهان باقیمتی استثنایی در معرض فروش قرار گرفت.

این کفش نیازمند امنیت کامل است تا این الماس با وزن 21.18 قیراط را امن نگه دارد.

لازم به ذکر است، که قیراط، یکی از واحدهای اندازه‌گیری است و هر قیراط برابر با 200 میلی‌گرم یا 2/0 میلی‌گرم است.

این کفش که از الماس ساخته شده است با قیمت 418.450 دلار در نیوزیلند به حراج گذاشته شد.

گرانترین کفش دنیا !! + تصاویر

گرانترین کفش دنیا !! + تصاویر

 
 
 
منبع :farsnews.com