گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر
 
10 نمونه از گران‌ترین فرش‌های دنیا گردآوری شده است. 

تکناز : فرش‌هایی به غایت زیبا، کم‌یاب، کلاسیک و تاریخی که خواهید دید قیمت‌‌هایشان سر به فلک می‌زنند.

قالیچه ابریشیم اصفهان – قیمت: 4 میلیون و 450 هزار دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

فرش زیگلر – قیمت: 182 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

زیگلر محل – قیمت: 170 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

 

ساروق فراهان – قیمت: 74 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

زرهی پرتغالی – قیمت: 80 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

محتشم کاشان – قیمت: 92 هزار دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

فرش اردبیل (زیگلر) – قیمت: 98 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

فرش اصفهان – قیمت: 116 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

قالیچه اوشاک – قیمت: 158 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر

 

 

فرش تبریز – قیمت: 68 هزار و 500 دلار

گران ترین فرش های جهان !+ تصاویر