گران قیمت ترین نقاشی های تاریخ بشریت !

گران قیمت ترین نقاشی های تاریخ بشریت !

تقریبا اکثر شما با نقاشانی مانند ونگوک، داوینچی، پیکاسو و . . . آشنا هستید و نقاشی های معروفی مانند لبخند ژکوند، مونالیزا، خلقت انسان و . . . را احتمالا بشناسید و شاید پیش خود فکر کرده باشید که این نقاشیها ارزشمند ترین آثار نقاشی بشریت شناخته میشوند، با این حال گران قیمت ترین آثار نقاشی در دنیا حداقل برای عام مردم زیاد شناخته شده نیستند و شاید با دیدن آنها به شگفتی بیایید. در زیر لیست 10 اثر نقاشی که دارای برچسب گران قیمت ترین هستند را مشاهده مینمایید.

 
قیمت فروش ( میلیون دلار )
ارزش واقعی ( میلیون دلار )
نام نقاشی
هنرمند
سال خلق
سال فروش
1
151.2
140
1948
2006
2
148.5
137.5
1953
2006
3
144.8
135
1907
2006
4
139
82.5
1890
1990
5
131.6
78.1
1876
1990
6
119.9
104.2
1905
2004
7
106.5
106.5
1932
2010
8
101.3 ++
58
1989
1989
9
102.3
95.2
1963
2006
10
101.6
53.9
1889
1987

گران قیمت ترین نقاشی های تاریخ بشریت !  

گران قیمت ترین نقاشی های تاریخ بشریت ! 

 

 artsy.net