گزارش این خانم جوان ناتمام ماند !+ عکس

گزارش این خانم جوان ناتمام ماند !+ عکس
برخی ورزشکاران با دیدن این گزارشگر جوان سعی در خراب کردن این گزارش کردن.
 
این دوچرخه سواران در مسابقات سالانه 7 روزه ایالتی حضور داشتند و وقتی متوجه حضور دوربین تلویزیونی و گزارشگر خانم  شدند سعی کردند با انجام حرکات خنده دار گزارش او را تحت الشعاع قرار دهند.

 

گزارش این خانم جوان ناتمام ماند !+ عکس


این گزارشگر خانم به تازگی در شبکه ورزش مشغول به کار شده است ، او در حال تهیه گزارش بود که با ورزشکارانی مواجه شد که قصد داشتند گزارش او را خراب کرده و جلوی دوربین دیده شوند. آنها سعی داشتند سر به سر این گزارشگر جوان بگذارند. حرکت آنها باعث شد این خانم گزارشگر چندین بار گزارش خود را متوقف کند. او تصاویری از این گزارش های نا تمام را در اینستاگرامش قرار داد که واکنش های جالبی را در پی داشت.

 

گزارش این خانم جوان ناتمام ماند !+ عکس
 
گزارش این خانم جوان ناتمام ماند !+ عکس
 
 
 
منبع : pardad.ir