گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012

مجموعه : دانش و فناوری
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012

به گزارش تکناز در مجموع و بنابر تجزیه و تحلیل انجام شده توسط مرکز "ان‌پی‌دی سولارباز"، 10 بازار برتر فتوولتائیک خورشیدی سهمی 86 درصدی از تقاضای جهانی طی سال 2012 را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سهم 89 درصدی سال 2011 اندکی افت داشته است.

بار دیگر، آلمان به عنوان یک کشور واحد بیشترین سهم بازار در جهان را کسب کرده است. اگرچه این کشور رشد سالانه اندکی از نظر حجم داشته، اما کاهش دو درصدی تقاضای جهانی را تجربه کرده است.

چین رشد چشمگیری را در سال 2012 شاهد بوده و با افزایش بیش از 70 درصدی اندازه بازار خود در مقیاس سالانه، به دومین بازار بزرگ فتوولتائیک جهان مبدل شده است. بر همین اساس، چین جایگاه ایتالیا در سال 2011 که با کاهش 50 درصدی بازار فتوولتائیک خود در سال گذشته مواجه بوده را کسب کرده است.

سهم بازار آمریکای شمالی متشکل از آمریکا و کانادا نیز در مقیاس سالانه بیش از دو برابر رشد داشته و در فهرست 10 بازار بزرگ فتوولتائیک جهان از فرانسه و ایتالیا پیشی گرفته است.

بازارهای خارج از فهرست 10 قدرت برتر فتوولتائیک همچنان سهم اندکی از تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده، اما رشد قوی سالانه را نشان داده‌اند. این کشورها افزایش 3 درصدی سهم و رشد بیش از 40 درصدی بر اساس حجم را ثبت کرده‌اند. پیش بینی‌های فعلی بر ادامه این روند طی سال جاری میلادی در بازارهای نوظهور به ویژه آسیا و یک رشد 3 درصدی دیگر در سهم بازار حکایت دارند.

این در شرایطی است که رشد بازارهای آسیا تنها به کشورهای خارج از فهرست 10 بازار برتر محدود نمی شود. چین در نظر دارد طی سال 2013 به بزرگترین کشور واحد در بازار فتوولتائیک جهان مبدل شده و ژاپن نیز رشد 50 درصدی در همین بازه زمانی را برنامه ریزی کرده است.

پیشرفت در بازار فتوولتائیک جهان نسبت به چند سال گذشته یعنی زمانی که تقاضا تقریبا در انحصار بازارهای اروپایی بود، تغییر چشمگیری کرده است. در حقیقت، جابجایی به سوی بازارهای جدید، امتیازات خوبی را برای این صنعت در پی داشته و خطر نوسان در تقاضا به واسطه تغییر سیاست‌ها در هر کشوری را کاهش داده است.

با تداوم کاهش هزینه‌های نصب، انتظار می رود رشد بازار فتوولتائیک در مناطقی که تا پیش از این نفوذ کمتری داشته، افزایش یابد. این مساله نه تنها به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر منجر شود، بلکه فرصت‌های بیشتری را در اختیار فعالان این صنعت قرار دهد.

10 بازار بزرگ فتوولتائیک جهان عبارتند از:

آلمان با سهم بازار 26 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012

چین با سهم بازار 16 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
آمریکای شمالی با سهم بازار 12 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
ایتالیا با سهم بازار 11 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
ژاپن با سهم بازار 7 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
فرانسه با سهم بازار 4 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
یونان با سهم بازار 3 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
استرالیا با سهم بازار 3 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
هند با سهم بازار 2 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
بریتانیا با سهم بازار 2 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012
 
دیگر کشورهای جهان با سهم بازار 14 درصد
گزارش تصویری از بزرگترین بازارهای فتوولتائیک در سال 2012