گزارش گم شدن همسر

مردی شتابان و پریشان پیش افسر کشیک کلانتری رفت و گفت : آقا زنم از دیشب تا کنون گم شده و از او هیچ خبزی ندارم .
افسر کشیک برای تکمیل اطلاعات یک سری سوالات از مرد پرسید :
– طول قـــــد ؟
– نظرم نیســـــــت
– رنگ چشــــــــــم ؟
– ببخشیـــــــــد درست یادم نیســـــــــــــــــــت
– رنگ مــــــــــــــــــــو ؟
– نمی دانــــــــــــــــــــــــــــم
– اینرا د یگر میدانید که چه لبا ســـــــی پوشیــــــــــــــــــده بود ؟
– متاسفم قربان ، آخر کی میتوانم به نوع لباس زنم توجه کنم که دست کم دویست مد ل است ، فقط میدانم که سگ مرا هم همراه خودش برده بود .
– این هم خوب است ، و میتواند کمک به تجسس ما بکند ، البته اگر شما از مشخصات سگتان چیزی بیاد میداشتید ؟ لطفا مشخصات سگ را بفرمائید .
– طول 50 سانتیمتر ، وزن 18 کیلو ، خال سیاهی بالای چشم راست ، پای راست یکپارچه سفید ، از گوش چپ کر ، گردن بند خاکستری به گردن دارد و نامش هم ژولی است .
– راستی شما نام همسرتان را گفتید ؟ یا بیاد نداشتید ؟ !!!!!!!!!!!

پایگاه فرهنگی هنری تکناز