گفتار درمانی بیمار مبتلا به ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت
گفتار درمانی بیمار مبتلا به ام اس

بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس نیاز به گفتار درمان دارند زیرا پلاكهای عصبی انها باعث اختلال در صحبت كردن طبیعی انها شده و باعث می گردد كه كلماتی كه بكار میبرند نامفهوم بوده و یا اینكه فاصله بین كلمات آنها طولانی شده و بریده بریده حرف بزنند.

 

متخصصین گفتار درمانی مشكل خاص هر بیماری را ارزیابی و به او كمك می نمایند تا یاد بگیرد كه طوری حرف بزند كه فهمیدن آن راحت تر باشد.

گفتار درمانی بیمار مبتلا به ام اس

روش های جدید نفس كشیدن و تلفظ كلمات اغلب باید آموخته شود.

 

همچنین متخصصین گفتار درمانی می توانند به بیمارانی كه مشكل بلغ غذا نیز دارند كمك نمیاند.

گفتار درمانی بیمار مبتلا به ام اس

تمرینات ویژه و تغییر در رژیم غذایی معمولاًً برای برطرف شدن مشكل این گونه بیماران كافی می باشد.

 

با اینحال اگر فرد بیمار قادر به بلع هیچگونه غذایی نباشد، با استفاده از یك لوله به او غذا می رسانند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز