گواتر چه بیماری است؟

مجموعه : پزشکی و سلامت
گواتر چه بیماری است؟

به بزرگ شدن تیرویید، گواتر گفته میشود.

 

دلایل زیادی برای بزرگ شدن تیرویید وجود دارد.

گواتر چه بیماری است؟

كه عبارتند از:

كمبود ید در رژیم غذایی، كه بیشتر در مناطق كوهستانی و دور از دریای جهان دیده میشود، مصرف داروهایی مثل كربنات لیتیوم كه برای درمان افسردگی و جنون استفاده می گردد و وجود بیماریهای خود ایمنی مثل تیروییدیت هاشیموتو و بیماری گریوز.

گواتر چه بیماری است؟

علت اكثر گواترهایی كه در بریتانیا وجود دارد مشخص نشده است.

 

چنین گواترهایی را با وجود اینكه دلایل پیچیده ای باعث ایجاد انها

 

میشود “گواترهای ساده” می‌نامند.

گواتر چه بیماری است؟

در این موارد اگر چه غده تیرویید بزرگ میشود اما میزان هورمون تیرویید طبیعی باقی میماند و هیچگونه كم كاری یا پركاری تیرویید دیده نمی شود.

 

در ابتدا، غده تیرویید در نوجوانان و جوانان بطور یكنواخت و منتشر بزرگ میشود.

گواتر چه بیماری است؟

در طی 15 تا 25 سال بعد غده تیرویید درای ندولها یا گره هایی می شود.

 

تا هنگامی كه فرد به میانسالی برسد غده تیرویید پر از ندول یا گره میشود كه اصطلاحاً به آن “گواتر مولتی ندولر” گفته میشود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: