این گوساله بامزه فکر می کند یک سگ است + عکس

این گوساله بامزه فکر می کند یک سگ است + عکس

گوساله ای جالب و بامزه که مانند سگ ها رفتار می کند

 

این گوساله دوست داشتنی و زیبا ظاهرا در شناخت خود دچار مشکل شده است و نمی تواند آنطور که از او انتظار می رود رفتار کند.

 

شاید او پیش خود می اندیشد گاو بودن اصلا با کلاس نیست و دلش می خواهد سگ باشد!

 

گولیات مریض و بسیار لاغر به دنیا آمد. شیلی هوبس صاحب این گوساله عجیب است. گولیات   اما کم کم حالش بهتر شده بزرگ و قوی شد دوست جدیدی هم  پیدا کرد. او  به سرعت با   سگ  خانواده  دوست  شد. اما  این دوستی کمی بعد  رنگ عجیبی به خود گرفت.  رفتار های  گوساله نه شبیه یک گاو بلکه کپی برابر اصل یک سگ بود.

 

این گوساله بامزه فکر می کند یک سگ است + عکس

گوساله بامزه

 

این گوساله بامزه فکر می کند یک سگ است + عکس

گوساله جالب

این گوساله بامزه فکر می کند یک سگ است + عکس

گوساله بامزه