گوشها ، شنوایی و تعادل

مجموعه : پزشکی و سلامت
گوشها ، شنوایی و تعادل

گوشهای ما مسئول دو حس حیاتی اما کاملا متفاوت هستند :

شنوایی و تعادل. صداهای تشخیص داده شده از طریق گوشها ، اطلاعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما میدهند و به ما اجازه می دهند با روش های پیچیده ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم . علاوه بر این گوشها در حس تعادل ما نیز سهم دارند .

 

درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما اجازه میدهد تا بایستیم و حرکت کنیم بدون آنکه زمین بخوریم .

گوشها ، شنوایی و تعادل

گوش دارای اندام های‌ مجزای شنوایی و تعادل است که صداهای دنیای اطرافمان و اطلاعات درونی درباره وضعیت و حرکتمان را تشخیص میدهد .

 

ساختمان های‌ حسی داخل گوش ، اشکال متفاوت اطلاعات رابه‌صورت ایمپالسهای عصبی برگردانده تا از طریق اعصاب به قسمتهای مختلف مغز ، جایی که اطلاعات تجزیه و تحلیل می شوند ، فرستاده شوند .

 

توانایی ما در تفسیر اصوات و استفاده از اطلاعات ، درباره تعادل در زمان نوزادی و کودکی شکل می گیرد .

گوشها ، شنوایی و تعادل

کیفیت صوت

درواقع صوت ارتعاش مولکولها در هوای اطراف ماست . درجه بلندی «Pitch» یک صدا «میزان بم یا زیر بودن» ویژگی ای از امواج صوت میباشد که فرکانس «تواتر» نامیده میشود .

 

فرکانس تعداد ارتعاش در هر ثانیه است و در واحدهایی بنام ««HZ»Hertz» سنجیده میشود .

گوشها ، شنوایی و تعادل

هر چقدر فرکانس بالاتر باشد صدا زیرتر است .

 

شدت و قدرت یک صدا به نیروی امواج صوتی بستگی دارد که در واحد هایی بنام دسی بل ««db» Decibel» اندازه گیری میشود .

 

با هر ١٠ دسی بل افزایش در قدرت , صدایی به بلندی دو برابر شنیده می شود ، بنابراین صدایی با ٩٠ دسی بل دو برابر قویتر از صدایی با ٨٠ دسی بل است .

 

مکالمه بطور معمول در حدود ٦٠ دسی بل است صدایی تقریبی ترافیک معمولاً در حدود ٨٠ دسی بل میباشد.

گوشها ، شنوایی و تعادل

قرار گرفتن در معرض صدای بالاتر از ١٢٠ دسی بل حتی برای مدتی کوتاه می تواند به شنوایی ما آسیب برساند .

 

میزان توانایی ما در تجزیه صداهای مرکب مثل موسیقی و این‌که یک صدا چقدر بلند باشد تا قادر به شندین آن باشیم با یکدیگر متفاوت است .

 

گوش انسان بطور معمول قادر است صداهایی با فرکانس های‌ بین ٢٠٠٠٠-٣٠ هرتز را تشخیص دهد ، اما توانایی شنیدن صداهای فرکانس بالا با افزایش سن ، کاهش می یابد .

 

حیواناتی مثل خفاش bat»» و سگ می توانند صداهایی با فرکانس های‌ بالاتر از حد طبیعی شنوایی انسان را بشنوند .

گوشها ، شنوایی و تعادل

تعادل و حرکت

در تعادل و حرکت گوشها دارای این عملکرد هستند : آگاهی از موقعیت سر و تشخیص چرخش و حرکت سردر تمامی جهات .

گوشها ، شنوایی و تعادل

مغز اطلاعات گوشها را با اطلاعات حاصل از گیرنده های‌ موقعیت در عضلات ، تاندونها و مفاصل و اطلاعات بینایی بدست آمده از چشمها ترکیب می کند .

 

ترکیب این اطلاعات با هم ما را قادر می سازد تا بدون از دست دادن تعادل در جهات مختلف حرکت کنیم .

گوشها ، شنوایی و تعادل

گوش از سه قسمت خارجی ، میانی و داخلی ساخته شده است .

 

گوش خارجی دارای لاله گوش و مجرا می باشد .

 

این لوله پر از هوا به پرده گوش منتهی می شود که در پاسخ به صدا مرتعش میشود .

گوشها ، شنوایی و تعادل

پشت پرده گوش ، گوش میانی قرار دارد که از هوا پر شده و دارای سه استخوان ظریف میباشد که استخوانهای شنوایی نامیده میشوند .

 

چکش«malleus» ، سندانی «incus» ، رکابی «stapes» این استخوان‌ها ارتعاش پرده رابه غشا دریچه بیضی که جدا کننده گوش میانی از گوش داخلی است ، منتقل می‌کنند .

 

در گوش داخی که پر از مایع می باشد حلزون قرار دارد که دارای گیرنده حسی برای شنوایی و ساختمانهای دیگری برای حرکت و تعادل است .

 

گوشها ، شنوایی و تعادل

مکانیسم شنوایی

توانایی شنوایی به یک سری وقایع پیچیده در گوش بستگی دارد .

 

امواج صوتی در هوا از طریق ساختمانهایی به گیرنده شنوایی منتقل می شوند .

 

این گیرنده اندام کرتی نام داشته و در گوش داخلی قرار گرفته است .

گوشها ، شنوایی و تعادل

داخل اندام کرتی ، ارتعاشات فیزیکی بوسیله سلول های مویی «hair cells» حسی تشخیص داده میشود و این سلولها با تولید سیگنالهای الکتریکی پاسخ میدهند .

 

اعصاب این سیگنالها رابه مغز منتقل می کنند و در آنجا این سیگنالها تفسیر میشوند .

 

فرکانس های‌ مختلف صوتی سلول های مویی را در قسمتهای مختلف اندام کرتی تحریک کرده و باعث درک اصواتی مثل موسیقی و مکالمه می شوند .

گوشها ، شنوایی و تعادل

مغز در حین شنوایی

صدا در نواحی شنوایی دوطرفه مغز پردازش میشود . اما صحبت بیشتر در طرف چپ مغز تفسیر میشود .

 

این اسکن pet در حال شنیدن آواز گرفته شده و هر دو طرف مغز فعالیت تحریک داشته است .

گوشها ، شنوایی و تعادل

حس تعادل

توانایی ایستادن صاف و راه رفتن بدون آنکه بیفتیم به حس تعادل ما بستگی دارد .

 

ساختمانهایی در گوش داخلی مثل دستگاه وسیتبولار«دهلیزی» شناخته شده اند که با تعیین وضعیت و حرکت سر در ایجاد تعادل نقش دارند .

 

دستگاه وستیبولار از سه مجرای نیم دایره و دو دهلیز ساخته شده است .

گوشها ، شنوایی و تعادل

نقش سلولهای مویی

حرکت سر بوسیله سلول های مویی در ساختمانهایی در مجاری نیمدایره که کریستا cristae نامیده می شوند و دو ساختمان در دهلیز که ماکولا «maculae» نامیده می شوند تشخیص داده میشود.

 

حرکت خطی و وضعیت ایستا«ساکن static »

دو ماکولای درون و ستیبول در گوش داخلی حرکت خطی راحس می کنند .

گوشها ، شنوایی و تعادل

بعنوان مثال هنگام مسافرت با ماشین یا استفاده از آسانسور موقعیت سر به نیروی جاذبه بستگی دارد .

 

تشخیص موقعیت سر در ارتباط با جاذبه به ما کمک می کند .

 

بعنوان مثال ، هنگامیکه درون آب عمیق شیرجه میزنیم به ما می فهماند از چه جهتی به سطح آب بیاییم .

گوشها ، شنوایی و تعادل

حرکت چرخشی

حرکات چرخشی سر بوسیله کریستا که در مجاری نیم دایره قرار دارند تشخیص داده می شوند .

 

بنابراین حرکت سر در هر جهتی بوسیله حداقل یک مجرا تشخیص داده میشود .

 

این اطلاعات باعث حفظ تعادل و ثبات بینایی هنگام حرکت سر میشود.

گوشها ، شنوایی و تعادل

راههای ارتباطی

اگرچه گوشها به ظاهر ساختمانهای مجزایی دارند ، آن ها مستقیما با بینی و حلق «Throat «pharynx»» ارتباط دارند .

 

قسمت قابل رویت گوش ، لاله گوش «pinna» با مجرای گوش مرتبط است که در انتهای آن پرده گوش «eardrum» قرار دارد.

گوشها ، شنوایی و تعادل

پشت این پرده ، گوش میانی است که یک فضای پر از هواست که از طریق مجرایی بنام شیپور استاش «Eustachian tube» با حفره پر پشت بینی و حلق مرتبط میباشد .

 

این مجرا مسوول ایجاد فشار مشابه در هر دو طرف پرده است .

 

ساختمان گوش داخلی در عمق جمجمه قرار گرفته و حاوی اندامهای حسی برای صدا و تعادل میباشد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: