گیج کننده ترین خطای دید ( عکس)

گیج کننده ترین خطای دید ( عکس)

به تصویر زیر کمی دقت کنید

 

 

اگر تا بحال سردرد نگرفته باشید! حتماً دایره هایی وابسته به هم و دوار را مشاهده کردید.این که شما دایره ها را به هم مرتبط دیده اید، خطای دید شماست و این تصویر از چند دایره های تو در تو و کاملاً جدا تشکیل شده است که تصویر زیر به درک این مساله کمکتان می کند.

گیج کننده ترین خطای دید ( عکس)