یادمان شهید هسته ای ( تصویری)

مجموعه : مجله خبری
یادمان شهید هسته ای ( تصویری)
سخنرانی پدر شهید مصطفی احمدی‌روشن در مراسم یادمان شهید مصطفی احمدی‌روشن
 
در حاشیه یادمان شهید مصطفی احمدی‌روشن
 
 یادمان شهید هسته ای ( تصویری)
 

آیین رونمایی از سه کتاب درباره شهید مصطفی احمدی‌روشن با حضور خانواده شهید
 
 یادمان شهید هسته ای ( تصویری)
 
آیین رونمایی از سه کتاب درباره شهید مصطفی احمدی‌روشن با حضور خانواده شهید
 

 یادمان شهید هسته ای ( تصویری)
علیرضا فرزند شهید مصطفی احمدی‌روشن
 
 یادمان شهید هسته ای ( تصویری)

 
 یادمان شهید هسته ای ( تصویری)