یادمان نرود (جملات جالب برای سالمندان)

یادمان نرود (جملات جالب برای سالمندان)

 

 

جملات بسیار زیبا و خواندنی برای سالمندان عزیز

 

دلــم یک اتفاق می خـواهـد !
یک تـلفن نا آشنا
با بـی مـــیلی تـمام جواب دهم و…
صـِـــــــــــدای تــو …

یادمان نرود (جملات جالب برای سالمندان)

حقیقت نوشت

دردهایی در این دنیا هست،

 

به آن عظمت که دیگر در برابر آنها از اشک کاری ساخته نیست !