یك سیرك كانادایی ركوردار جهان شد

جام جم آنلاین: یك سیرك كانادایی با برگزاری یك جشن و حضور چهار هزار «چوب‌پا» نام خود را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساند.این سیرك كه به نام «سیرك خورشید» در كانادا و اكثر كشورهای جهان معروف است ، از سال 1984 میلادی كار خود را با 90 چوب‌پا كار آغاز كرد و در نهایت امسال با حضور چهار هزار چوب‌پا كار از 40 كشور جهان ، ركورددار شد و نام خود را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساند.
رییس این سیرك در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه تصریح كرد: گروه ما با 22 ساعت راه رفتن بر روی چوب‌پا، سال گذشته ركوردی به نام خود در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساند و امسال نیز حضور جمعیت چهار هزار نفری چوب‌پا كارها از مناطقی نظیر برزیل، نوادا در آمریكا ، فرانسه ، چین ، مراكش و ژاپن در یك جشن در كانادا باعث شد تا «سیرك خورشید» بار دیگر نام خود را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساند.