یکسال زندگی در قفس شیر !+ تصویر

مجموعه : مجله خبری
یکسال زندگی در قفس شیر !+ تصویر
"Alexander Pylyshenko" یک باغ وحش دار از اوکراین است که تصمیم دارد برای مدت یک سال تنها در قفس شیرها و به همراه دو شیر بالغ و بزرگ زندگی کند.
در باغ وحش که قدم بزنید، قفس شیرها بیش از دیگر بخش های باغ وحش شما را مجذوب می کند و افراد بسیاری را در مقابل آن غرش کنان می بینید که سعی بر تحریک شیری دارند که درقفس خود در حال استراحت است.
تمام آن جمعیت تنها منتظر نعره از شیر هستند وقتی شیر اینکار را انجام دهد همه از ترس در جای خود خشک می شوند. حال فرض کنید بخواهید یک سال در قفس این شیرها زندگی کنید و شب ها آنجا بخوابید.

یکسال زندگی در قفس شیر !+ تصویر

"Alexander Pylyshenko" یک باغ وحش دار از اوکراین است که تصمیم دارد برای مدت یک سال تنها در قفس شیرها و به همراه دو شیر بالغ و بزرگ زندگی کند.

او هدف این کار خود را جمع آوری پولی برای گسترش تحقیقات روی شیرهای در حال انقراض می داند. البته این اولین بار نیست که او وارد قفس شیرها می شود در سال 2011 با 35 روز زندگی در کنار آنها توانست رکورد زندگی با یک حیوان وحشی را بشکند.

یکسال زندگی در قفس شیر !+ تصویر

او برای آنکه بتواند یک سال در کنار شیرها دوام آورد تصمیم دارد به مانند آن ها زندگی کند، در خاک ها بخوابد و گوشت خام بخورد.البته یک دستشویی و حمام در قفس ساخته است تا برای کارهای مختلف از آنجا خارج نشود و تمام وقت در قفس بماند.

این دوست دار حیوانات قصد دارد 45 هزار دلار برای رسیدن به آرزویش بدست آورد و برای اینکار از هیچ حرکتی دریغ نخواهد کرد برای مثال تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی بخشی از آن است.

 

منبع :yjc.ir