یکی از عجیب ترین وسایل تردد برای رفتن به مدرسه …!

یکی از عجیب ترین وسایل تردد برای رفتن به مدرسه …!

روستایی در کلمبیا وجود دارد که از دنیای بیرون توسط رودخانه ای جدا شده است. مردم این روستا برای رسیدن به شهر و تهیه مایحتاج خود از کابل استفاده می کنند آنها سوار کابل شده و خود را به آن سوی رودخانه می رسانند. همانطور که در تصویر بالا می بیننید این دختر، برادر خود را درون کیسه ای انداخته و از ارتفاع تقریبا 400 متری بر فراز رودخانه به پرواز در می آید.

یکی از عجیب ترین وسایل تردد برای رفتن به مدرسه ...!