یک خانم سوژه نخستین عکس ایرانی شد!! (عکس)

یک خانم سوژه نخستین عکس ایرانی شد!! (عکس)

 

عکسی از مادر ناصرالدین شاه مهدعلیا که عکاس نیز خود ناصرالدین شاه بود.

مدت زمان خیلی زیادی از ورود اولین دوربین عکاسی به ایران نمیگذرد. شاید بتوان این عکس را نخستین عکس تاریخ ایران دانست! عکسی از مادر ناصرالدین شاه مهدعلیا که عکاس نیز خود ناصرالدین شاه بود. نخستین شخصی که دوربین را وارد ایران کرد ناصرالدین شاه بود و نخستین عکاس ایران هم همان شاه قاجار بود.

در موزه کاخ گلستان هم میتوان تصاویر بسیار زیادی که شخص ناصر الدین شاه با دوربین محبوبش از افراد داخل کاخ و سفرهای تفریحی اش گرفته است مشاهده کرد.

 

 یک خانم سوژه نخستین عکس ایرانی شد!! (عکس)