یک غذای نفرت انگیز که در چین محبوب است (عکس)

یک غذای نفرت انگیز که در چین محبوب است (عکس)
 
خوردن سگ در کشور چین این روزها یک امر عادی محسوب می شود و از نظر اجتماعی و اقتصادی هم از آن بهره می برند.
بیشتر این سگ ها برای خورده شدن پرورش داده شده اند، اما بعضی از آنها حیوانات خانگی بوده اند که دزدیده شده اند یا سگ های خیابانی ای هستند که کسی ازشان مراقبت نمی کند. اما در برخی از شهرها که وضع مالی بهتر است، تعدادی از شهروندان حیوانات را خریداری کرده تا به عنوان حیوان خانگی ازشان مراقبت کنند و کمپین مبارزه علیه ظلم بر حیوانات راه اندازی کرده اند.
یک غذای نفرت انگیز که در چین محبوب است (عکس)
علی رغم فشارهای بین المللی برای متوقف کردن کشتن و خوردن سگ ها هنوز تخمین زده می شود که هر سال در طول یک روز ۱۰٫۰۰۰ سگ برای خوردن در شهر Guangxi Yulin کشته می شوند.