یک قایق با یک بار عجیب و غریب + تصویر

مجموعه : مجله خبری
یک قایق با یک بار عجیب و غریب + تصویر

از اینكه این قایق به روی رودخانه مكونگ در ویتنام با این بار سنگین غرق نمی‌شود باید تعجب كرد.

منبع : جام جم