یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

مسوولیت شناسی یک مادر وظیفه شناس و نمونه :

یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

 

————-

یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

بلاخره اون خانومی که تو سمند میگه درب خودرو باز است رو پیداش کردم

یک مادر نمونه و وظیفه شناس ! (عکس خنده دار)

جلیقه ضد گلوله