۱۰ قانون داستاننویسی

روزنامه گاردین از نویسندگان معروف معتبر خواسته تا قوانین داستاننویسی را از دیدگاه خودشان بیان کنند. در اینجا دیدگاههای مارگارت ات وود، نویسنده برجسته کانادایی آورده میشود که اندکی طنز را هم چاشنی مطلب خود کرده است.
۱) وقتی در هواپیما هستید با مداد بنویسید. خودکار جوهرش تراوش میکند؛ ولی اگر نوک مداد بشکند، نمیتوانید آن را بتراشید، چون در هواپیما نمیتوانید با خودتان چاقو ببرید! بنابر این در هواپیما ۲ تا مداد همراه خود داشته باشید.
۲) اگر نوک هر دو تا مدادتان شکست، میتوانید با سوهان ناخن فلزی یا شیشهای نوک آن را تیز کنید.
۳) چیزی برای آن که رویش بنویسید، همراه داشته باشید؛ البته اگر در شرایط سخت بودید، یک تکه چوب یا دستتان هم خوب است.
۴) اگر با رایانه مینویسید، همیشه کارتان را ذخیره کنید.
۵) ورزشهای مربوط به کمر انجام بدهید. درد ناشی از خستگی پشت باعث حواسپرتی است.
۶) توجه خواننده را به داستانتان جلب کنید. (البته اگر نوشتهتان برای خودتان جالب باشد، مطمئنا به هدفتان بهتر میرسید.) ولی شما نمیدانید که خواننده داستانتان کیست، بنابراین مثل این است که بخواهید با قلاب سنگ در تاریکی ماهی شکار کنید. چیزی که برای شخص «الف» جذاب است، ممکن است برای شخص «ب» کسلکننده باشد.
۷) شما به احتمال خیلی زیاد به یک فرهنگ لغت و کتاب دستور زبان نیاز پیدا میکنید. با واقعیتها هم باید کنار بیایید. به این معنی که وقتی مینویسید از ناهار خوردن با فراغ بال خبری نخواهد بود. نویسندگی عین کار کردن است.
دیگران البته میتوانند کمی کمکتان بکنند؛ ولی در نهایت خودتان هستید و خودتان. کسی شما را مجبور به نوشتن نکرده و خودتان این کار را انتخاب کردید، پس نق نزنید.
۸) شما هرگز نمیتوانید کتاب خودتان را با آن انتظار معصومانهای که با اولین صفحه لذیذ کتاب جدیدتان همراه است، بخوانید، چون آن را خودتان نوشتهاید. کتاب را قبل از آن که به چاپ برسانید به یک دوست بیطرف بدهید و نظرش را جویا شوید.
۹) اگر هنگام نوشتن داستان سر از وسط یک جنگل درآوردید، همانجا ننشینید. اگر در پیرنگ داستانتان گم شدهاید یا گیر کردهاید، به عقب برگردید و جایی را که راه را اشتباه رفتید، پیدا کنید.
بعد از یک مسیر دیگر بروید یا شخصیت داستانتان را تغییر دهید. زمان روایت را تغییر دهید. صفحه آغازین را تغییر دهید.
۱۰) دعا کردن به شما کمک میکند یا خواندن یک کتاب دیگر یا تصور کردن کتاب باشکوهتان در قالب چاپ شده.