۱۰ نشانه خیانت در مردان

مجموعه : زنان
۱۰ نشانه خیانت در مردان

● کم حرفی و سرد مزاجی

یکی از نشانه ها این است که او دیگر در خانه حرف نمی‌زند و یا بسیار کم حرف شده است، با شما به سردی برخورد کرده و احساسات شما را بی معنی می انگارد و دیگر حرفهای عاشقانه نمی زند.

 

● مخفی کردن موبایل و تلفنهای بی جواب

موبایلش را هیچگاه از خودش دور نمی کند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامی صحبت میکند.

 

تلفنهای مشکوک و مزاحم زیاد شده است.

۱۰ نشانه خیانت در مردان

● عدم تمایل به روابط جنسی

در صورت وجود روابط پنهانی شـور و هـیجان همسر شما برای سکس از بین رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این روابط ندارد او سرد و بیتفاوت از کنار شما خواهد گذشت.

 

● اتهام به خیانت

از قدیم گفتن “دست پیش بگیر تا پس نیـفتـی” و “کافـر هـمـه را بـه کیش خود پندارد”.

۱۰ نشانه خیانت در مردان

بله او شما را به خیانت متهم میکند در حالیکه هیچ دلیل و مدرکی ندارد.

 

چون خود چنین افکاری درسردارد اینطور می انگارد که شما نیز به دنبال کج روی و تقلب هستید.

 

انگ زدن های‌‌ بی مورد، سوال پیج کردنهای پی در پی و بدون منطق می تواند نشانه مهمی برای خیانت در او باشد.

 

● جبهه گیری و پرخاشگری

۱۰ نشانه خیانت در مردان

هنگامی که از او میپرسید “چرا دیر کردی؟” یا “چرا موبایلت خـامـوش بود؟” او با لحنی تند و چهره ای برافروخـته شـروع بـه توجـیه شـما می کـند و با اسـترس پاسخ سوال را میدهد.

 

برای هر موضوع بی اهمیتی شروع به بهانه تراشی و تند خویی میکند.

 

“آنکه از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟” هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقی تر بیان شوند، احساس صحیح بودن آنها بیشتر تقویت خواهد شد و بالاعکس.

۱۰ نشانه خیانت در مردان

● احساس گناه و شرمندگی زیاد

او بدلیل گناهی که در مورد شما مرتکب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان میکند بنابراین وقتی هدیه ای به او میدهید و یا کار غیر منتظره ای برایش انجام می‌دهید، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگی در چهر ه اش موج خواهد زد.

 

● تغییر شخصیت وشکل ظاهری

نوع لباس پوشیدن او تغییر میکند، جملات جدید بیان میکند، حرکات متفاوت از او سر می‌زند، ساعت خواب و بیداریش تغییر میکند، غذا های‌ جدیدی طلب میکند.

ب۱۰ نشانه خیانت در مردان

ـیـشتر حـمام مـی رود، مـوهای خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل می نماید.

 

او میـــخواهد مطابق با میل دیگری رفتار کند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و …

 

● افزایش ناگهانی ساعت کاری در اینترنت

۱۰ نشانه خیانت در مردان

امروزه اینترنت و اسلحه بسیار قوی آن یعنی “چت” وسیله ای مطمئن و امن برای رد و بدل حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل های‌‌ شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسیده و یا نرسیده تلقی می‌گردد.

 

گـذراندن سـاعتهای متـمادی شـوهرتان را در جـلـوی کامپیوتر بحساب انجام کارهای اداری و استفاده عـلمـی او از کامـپـیوتر نـگذارید و کمـی بیـشتر حواستان را جمع نمایید.

۱۰ نشانه خیانت در مردان

● نتیجه:

اگرچه نـشـانه های‌‌ ذکر شـده به هیـچ عنـوان دلیـل قطعی برای خیانت مردان محسوب نمیگردد، دانستن انها برای جلوگیري از خیانت پیش از وقوع مفید می‌باشد.

 

فضای خانواده خود را با صداقت و صمیمیت گرمتر و جذاب تر نمایید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: