1 سال تلاش برای نجات لاک پشت بیمار ! (+عکس)

1 سال تلاش برای نجات لاک پشت بیمار ! (+عکس)
لاک پشت مصدوم پس از یکسال نگهداری و ترمیم لاک در مرکز نگهداری آبزیان کالیفرنیا در آبهای آزاد رها شد.

 
1 سال تلاش برای نجات لاک پشت بیمار ! (+عکس)
 
1 سال تلاش برای نجات لاک پشت بیمار ! (+عکس)
 
1 سال تلاش برای نجات لاک پشت بیمار ! (+عکس)
 
 
منبع : زیست نیوز