10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
حیات وحش كره زمین بسیار متنوع و گوناگون است. گونه های جانوری با توجه به زیستگاه ها و نوع تغذیه شان ویژگی های خاص خود را دارند كه همین ویژگی ها موجب می شود آنها بتوانند به بقا ادامه دهند البته نسل اغلب آنها در معرض خطر انقراض قرار دارد. نگاهی به 10 جانور نادر و عجیب. 14 دی 89 . منبع : مگزین نتور . گزارش: بهرام افتخاری.
اوئیستیتی یك میمون كوچولوست كه فقط در شمال شرق برزیل می توان آن را یافت. اندازه این میمون 25 سانتی متر است.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
اتوسیون پستانداری است از گونه روباه و بسیار شبیه خفاش كه در بخش های كوچكی از بیشه زارهای آفریقا زندگی می كند.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
مولوخ یا شیطان خاردار موجودی است كه در بیابان های استرالیا زندگی كرده و علیرغم ظاهر خطرناكش فقط مورچه می خورد.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
لاك پشت آلبینو پدیده ای بسیار نادر در میان لاك پشتان دریایی است كه ضعیف تر از آن است كه بتواند در محیط طبیعی در برابر شكارچیان به بقایش ادامه دهد.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
مارا یا خرگوش پاتاگونیا سومین جونده بزرگ جهان است كه در استپ های پهناور آرژانتین زندگی كرده و منحصرا از گیاهان تغذیه می كند.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
مورو اسفنكس پروانه عجیبی است كه به پرنده نیز شباهت داشته و با خرطوم بلندش قادر به نوشیدن شهد گل ها در حین پرواز درجا است.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
تاتو گونه ای مورچه خوار است كه پشتش از زره ای استخوانی پوشیده شده و می تواند برای حفظ جان خود كاملا به شكل یك گلوله درآید.این یكی یك پیچی از گونه تاتو است كه فقط در آرژانتین زندگی می كند.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
دوگونگ یا گاو دریایی یك پستاندار بزرگ آبزی است كه تا 900 كیلوگرم وزن داشته و در آب های كم عمق از گیاهان دریایی تغذیه می كند.نسل این حیوان در خطر انقراض قرار دارد.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
ماكی واری گونه ای لمور با پشم های بلند سیاه و سفید است كه در جنگل های شرق ماداگاسكار زندگی می كند.

10 جانور نادر و عجیب ( تصویر )
گربه پتربالد كه از یك دستكاری ژنتیكی در روسیه متولد شده دارای بدنی بدون مو و پر از چین و چروك است.