16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

مجموعه : مجله خبری
16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

16دی ماه،یادآور جانبازی پاك ترین فرزندان این مرز و بوم است. حسین علم الهدی و همرزمانش با دستان خالی در برابر تانك های متجاوز دشمن ایستادند و پیكرهایشان زیر شنی تانك ها له شد تا پرچم اسلام ناب محمدی برافراشته بماند. سی امین سالگرد آن معلم شهید و همرزمانش را با انتشار تصاویری از او گرامی می داریم.


شهید حسین علم‌الهدی در قاب تصویر 
 
16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی (نفر اول از چپ) در سن 5 سالگی

 
 
16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی (نفر اول از راست)16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی در سن 8 سالگی

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی در سن 12 سالگی

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی(نفر سمت راست) – مزار دانیال نبی(علی نبینا و علیه السلام)

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی (نفر اول نشسته از راست- كودكی روی زانویش نشسته)

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی (نفر سمت راست)


16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی در سن 14 سالگی به جرم فغالیت ضد رژیم دستگیر شد


16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی در دوران دانشجویی – رشته تاریخ در دانشگاه فردوسی

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شهید سید محمد حسین علم الهدی فرمانده سپاه هویزه

16 دی یادی از شهید حسین علم‌الهدی

شناسنامه شهید سید محمد حسین علم الهدی فرمانده سپاه هویزه

 
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز