20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

گرچه از هر نوع دسته بندی می توان تعدادی از هتل های جهان را نام برد ولی تصاویری که در این ایمیل می بینید 20نمونه از بزرگترین هتل های جهان است که گنجایش آنها بین 3000 تا 7500 اتاق می باشد!

هتل مونت کارلو در لاس وگاس امریکا با 3،002 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا


هتل Mirage در لاس وگاس امریکا با 3،044 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

دهکده بندر دیزنی نیواورلئان ریورساید و محله فرانسوی با 3،056 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Caesars Palace در لاس وگاس امریکا با 3،340 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا


20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Shinagawa Prince در توکیو ژاپن با 3،680 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

سیرک در لاس وگاس امریکا با 3،774 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

 


هتل Bellagio در لاس وگاس امریکا با 3،993 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Aria Resort در لاس وگاس امریکا با 4،004 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Excalibur در لاس وگاس امریکا با 4،008 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Ambassador City Jomtien در پاتایا تایلند با 4،219 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Luxor در لاس وگاس امریکا با 4،408 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Encore در لاس وگاس امریکا با 4،570 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Wynn در لاس وگاس امریکا با 4،570 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

آسیا در دبی با 6،500 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل ونیزی در لاس وگاس امریکا با 7،117 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل MGM در لاس وگاس امریکا با 7،372 اتاق

20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

هتل Izmaylovo در مسکو با 7،500 اتاق
20 هتل از بزرگترین هتل های دنیا

Hilton Hawaiian Village

در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در امریکا با 3،386 اتاق

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز