22 سال این زنان دوقلو ترک غذا کردن + تصاویر

22 سال این زنان دوقلو ترک غذا کردن + تصاویر
تصاویر زیر مربوط به دو خواهر به نام های ماری و کتی کمپل است که از 11 سالگی غدا نخوردند.

این 2 خواهر در سن 33 سالگی 165 سانتی متر قد و تنها 33 پوند وزن دارند. آنها اظهار داشتند که این کار را برای این که همیشه همچون کودکان به نظر برسند انجام دادند.

 
22 سال این زنان دوقلو ترک غذا کردن + تصاویر
 
22 سال این زنان دوقلو ترک غذا کردن + تصاویر
 
22 سال این زنان دوقلو ترک غذا کردن + تصاویر