431 سکه در معده این مرد هندی !+ عکس

431 سکه در معده این مرد هندی !+ عکس
فکر کنم رکورد عجایب جهان را هندی ها شکستن. یک مرد هندی که از درد در ناحیه معده خود رنج میبرد در بیمارستان بستری شد پزشکان بعداز عمل با چیز عجیبی مواجه شدند در معده این مرد ۴۳۱ سکه ۹۱ گلوله آهنی و ۱۷ پیچ پیدا شد.

 
431 سکه در معده این مرد هندی !+ عکس

431 سکه در معده این مرد هندی !+ عکس

 
 
 
منبع : پارس ناز