فال چوب

https://www.taknaz.ir/ax1/ax1/141.gif
 

فال چوب
 
 
 
فال چوب یكی از قدیمی ترین نوع فال بینی است كه آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت میدهند.

 

چوبی به شکل مکعب بگیرید و در ۴ طرف ان حروف ب ، ج ، ا ، د را بنویسید ، سپس چشم ها را بسته و نفس عمیق بکشید و ذهنتان را به انچه مایلید متمرکز کنید .

 

انگاه چوب مورد نظر را در کف دست بچرخانید و ان را روی میز یا زمین بیاندازید و حرف روی ان را یادداشت کنید .

 

این عمل را ۳ بار تکرار کرده و ۳ حرف بدست امده را در کنار هم بنویسید ، حالا حروف بدست امده را از زیر پیدا کرده و شرح فال خود را بخوانید .

 

نکته مهم : روش انتخاب فال شانسی ( فال با کلیک کردن ) روش مناسبی برای فال چوب نمیباشد ، زیرا انرژی باید از دستان شما به چوب انتقال یافته و جواب درست را به شما نشان دهد .

 

 

¤ میتوانید از مکعب کاغذی نیز استفاده نمائید زیرا کاغذ نیز از چوب ساخته میشود ، اما من خودم شخصا" چوب را ترجیح میدهم ، شما میتوانید براحتی از هر جایی تکه ای چوب مکعبی تهیه کنید .

 


 

 

 

 

* این فال اگر با نیت خالص و تمرکز انجام بشود قطعا جواب درستی خواهد داد ؛ شک نکنید *

 


 

 

 https://www.taknaz.ir/ax1/ax1/141.gif

 

شرح فال چوب – فال ابجد :

 

 


 

 

آ د ب

 

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی میرسی از كار و بیع و شراكت سود خواهی برد .

و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر میشود.

اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد .

اگر گره یا مشكلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت .

 

 


 

آ ب د

 

به زودی از طرف شخص بزرگی كمك میشوی

و گشایشی در كارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود .

از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند.

اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا كسی داری ،

یا قصد انجام كار یا معامله ای داری ، انجام بده بخت با شما یار است .

فرزند صالحی نصیب شما می شود كه قدمش برای شما خیر است .

از مال حرام پرهیز كن . در نماز كاهلی نكن مراقب افكار و اعمال

و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .

 

 


 

آ ب ب

 

فكری را كه در سر داری ترك كن .

صبر پیشه كن تا گشایشی در كارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مكن.

از بد دوری كن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او كوشش و عمل نكن .

از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند.

تا دوازده روز دیگر گشایشی در كار تو ایجاد میشود .

صبور باش و به خدا توكل كن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله .

 

 


 

آ ب ج

 

به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شكر خدا را به جا آوری .

افرادی هستند كه در عین دوستی ، غیبت تو را میكنند . از این افراد دوری كن . ب

رای مقصود و نیتی كه داری باید تلاش كنی تا به ان برسی اگر كسی را رنجانده ای

باید از او دلجویی كنی . نیات خیر داشته باش و در كارها مردانه پیش برو ،

به خداوند توكل كن تا به مرادت برسی .

 

 


 

آ د آ

 

نیت خوبی كرده ای طالعت روشن است .

غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است

از آسیب بدخواهان در امانی . اگر چیزی را از دست بدهی ،

ار آن فایده ای نصیبت میشود . ازدوست همكار یا همسر خود راحتی میبینی .

اگر فكر معامله هستی انجام بده نفع میبری .مدتی است نگران هستی

و تشویشی به دل داری اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد .

اگر قصد انجام كاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله .

 

 


 

آ ج آ

 

به آنچه كه نیت كرده ای می رسی ، ولی باید صبر كنی نه اینكه تعجیل كنی .

اگر تعجیل كنی از كارت پشیمان می شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن .

راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد

و روی او یك نشان است دوری كن .

از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی .

 

 


 

آ ب آ

 

ایمانت را قوی كن آنچه را كه آرزو و انتظار داری از خداوند طلب كن .

به زودی كارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده ی خودت .

از آنچه كه میترسی ، در امنن هستی به خداوند توكل كن .

 

 


 

آ ‌آ ‌د

 

روزهای خوبی در پیش داری . نا امید نباش .

از كسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افكار و نیات پاك

در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد و گشایشی در كارت ایجاد شود .

از از افراد بد دوری كن غیبت نكن هدف یا كاری را كه داری دنبال كن

تا به توفیق برسی . انشا الله .

 

 


 

آ آ ج

 

از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام كاری ناصواب داری ،

یا فكری بد در سر داری از آن دست بردار .

از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن .

كسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی كنی . اگر خواسته و آرزویی داری

تا ده روز آینده به آن میرسی . سدمه ای متوجه توست .

صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن .

در همه ی كارها به خدا توكل كن .

 

 


 

آ آ ب

 

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی.

به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر كار سود خوبی نصیب تو میشود .

یكی از كسانی كه به او نیكی میكنی به تو بدی میكند اما از كار خود پشیمان میشود

، چون غمخوار توست اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت .

اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی اورد .

اگر مسافر داری به زودی باز میگردد . اگر كسی از نزدیكان در زندان باشد به زودی آزاد میشود .

اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود .

از كارهای بد حذر كن و در انجام كارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یك كار خوب

و خیر بر سر زبانها میافتی .

از جایی كه انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شكر گذار باش .

 

 


 

آ‌‌ آ ‌آ‌

 

به زودی گره ی كارت بتز میشود و به هر خواسته ای كه داری میرسی .

ممكن است كسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود .

دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت كن . تا حدی از شر بدخواهان در امانی .

در چند روز آینده یك خبر خوشحال كننده میشنوید .

اگر ارزو و یا نیتی داری به آن میرسی . در كارهایت به خدا توكل كن تا به امید حق

كارهایت درست به انجام برسد .رازت را به هر كس نگو خوددار باش و از بدیها پرهیز كن .

آنچه را كه انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد .

 

 


 

ب آ ج

 

حاجت و آرزویی داری كه بر آورده میشود .

گشایشی در كارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت .

اگر مشكلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشكل مالی باشد

موقعیت مالی خوبی پیدا میكنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود .

فرزندانی خوب و خوش قدم .

 

 


 

 

ب د ب

 

به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی .

منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن . گمشده ای را پیدا میکنی .

اگر با كسی مشکلی داری داری عاقبت به نفع تو تمام میشود .

به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بود .

 

 


 

ب د د

 

بهتر است از این خواسته و نیتی كه داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود.

فعلا بهتر است دست به كاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این

موقعیت نیز تغییر خواهد كرد .

تو دوست و دشمن زیاد خواهی داشت باید مراقب آنها باشی تا در كارت فتنه نكنند.

اگر كسی تو را نصیحتی كرد آن را بپذیر .

 

 


 

ب آ د

 

آنچه را كه نیت و آرزو كرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است .

از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود .

از كار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد.

اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل كنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

 

 


 

ب د آ

 

طالعت خوب است اما از نیتی كه داری دوری كن

پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد نباید چنین قصدی را دنبال كنی .

شخصی سیاه چهر ه با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش .

حدود دو سال است كه كارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش

در كارت دیده میشود و به مرادت میرسی .

 

 


ب د ج

 

 

به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی .

چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می اوری .

اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود .

اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به ان اقدام کنید .

به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

 

 


 

ب آ آ

 

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست .

اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مكان داری و یا قصد داری تغییر شغل

بدهی به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود .

غیبت دیگران را نكن و به كار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش اید .

 

 


 

 

ب آ ب

 

نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی .

اگر بیمار هستی بهبود پیدا میكنی .

اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری

داری سود بخش خواهد بود خلاصه اینكه هر قصد و نیتی كه داری به آن عمل كن

چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

 

 


 

ب ب د

 

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود .

به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد .

در كارهایت همچنان كوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش

و رازت را به هركس نگو با كسی خویشی یا دوستی خواهی كرد كه بسیار خوبست .

در زندگی دو دل نباش و در نماز كاهلی نكن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

 

 


 

ب ب ج

 

این نیتی كه داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری .

از كارهای بد و حرام پرهیز كن و به حلال قناعت كن .

در كارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افكار و نیاتت باشی .

در زندگی صبر پیشه كن و به خداوند امیدوار باش.

 

 


 

ب ب آ

 

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله كنی ،

بلكه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد .

به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر كن

چون به نفع تو نخواهد بود .

اگر منتظر رسیدن خبر از جانب كسی هستی ،به زودی خبری از او به تو میرسد

و از آن خبر شاد میشوی .هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده نزدیك همه چیز

به نفع تو تغییر خواهد كرد و با توكل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.

 

 


 

ب ب ب

 

نیت خوبی كرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی .

شكر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراكت

و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انكه خود نیز همت كنی .

اگر با كسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

 

 


 

ج د د

 

با این قصد و نیتی كه در سر داری ممكن است سلامتت به خطر بیافتد.

بهتر است ان را از سر بیرون كنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید .

كسی به تو طعنه میزند از او دوری كن .

اگر در همه ی امور به خدا توكل كنی در كارت گشایش پیدا میشود و به مقصود میرسی .

 

 


 

ج ب د

 

طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است

و به مقصودی كه داری میرسی شكر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیكترشوی.

امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میكنی .

به زودی خبری خوشحال كننده دریافت میكنی .

اگر قصد انجام كاری را داری به آن عمل كن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

 

 


 

ج آ ب

 

قصد و نیت بدی داری از آن دوری كن وگر نه پشیمان میشوی .

بهتر است در پی كار خودت بمانی و منتظر باشی .

سعی كن با پرورش افكار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز كنی

و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

 

 


 

ج ب ج

 

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میكنی

و به شادی و نشاط میرسی .

زنی بلند قد و باریك اندام و گندمگون با تو خصومت میكند مراقب خودت باش .

از پول و در آمد حرام پرهیز كن آینده خوبی در پیش داری .

با دوستان و آشنایان به نیكی رفتار كن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری

به آن عمل كن با موفقیت همراه خواهد بود.

 

 


 

ج ا ج

 

به آنچه كه نیت كرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی.

كسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود .

این روزها نادانی میكنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیكنی در این فكر هستی

كه عاقبت كارت چه میشود اگر صبر كنی كارت سر و سامان میگیرد.

اگر قصد انجام كاری را داری چند روزی دست نگهدار.

 

 


 

ج د آ

 

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میكنی .

دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه

دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترك میكنند .

چند وقت دیگر گشایشی در كارت پیدا میشود و از جایی كه انتظار نداری سود

و نفعی به تو میرسد. برای آنكه به رفاه و سعادت برسی باید كوشش و همت كنی.

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی .

 

 


 

ج ج د

 

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود

و به مقصود خود خواهی رسید .

از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود.

كسی در فكر صدمه زدن به شماست به خدا توكل كن تا حیله اش برطرف شود .

رازت را به هر كسی نگو و در نماز كاهلی نكن .

 

 


 

ج ج ب

 

طالع خوبی داری چیزی را كه از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ،

به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد

چون كسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند .

به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود به خداوند توكل كن تا گره ی كارت باز شود

و به خواسته ات برسی . انشاءالله . . .

 

 


 

ج ج آ

 

نیتت بر آورده میشود و آنچه كه طلب كرده ای به دست خواهی آورد.

گشایش مالی در فالت دیده میشود .

اگر دست به كار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت .

اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است .

به توصیه و نصایح دیگران گوش كن تا به نیت و مراد دلت برسی.

 

 


 

ج ب ب

 

آنچه را كه از خدا طلب كنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی

و خلاف وعده عمل نكنی اگر فكر و ذهنت را یكی كنی

و در امور به خدا توكل كنی به مرادت میرسی ی.

ك نفر كه به تو نزدیكست غیبت تو را میكند تو به آن بی اعتنا شو و به كار خود

مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی انشا الله .

 

 


 

ج د ب

 

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی .

كسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری .

نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افكار فتنه انگیز دارند .

اگر كسی نصیحتی به تو كرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی اگر قصد انجام كاری

داری چند روزی صبر كن تا شرایط بهتر شود.

 

 


 

ج د ج

 

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی .

گشایشی در كارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید

همت و كوشش كنی . كسی با تو دشمنی میكند مراقب خودت باش.

اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست میاوری.

 

 


 

د ج د

 

طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور.

مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد .

در كارها به خدا توكل كن و به فكر سود و زیانش نباش .

تا چند روز آینده خبر خوشحال كننده ای خواهی شنید و كارها بر وفق مراد تو

پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید . انشا الله.

 

 


 

 

د ج ب

 

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد .

یك طلب سوخته و یا یك چیز گم شده را به دست می آوری .

كارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت میشود .

با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال

خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شكر خدا كن .

میتوانی از آن به افراد مستحق احسان كنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

 

 


 

د ج آ

 

این نیت كه كردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد .

چندی است كه دلت یكجا نیست به چه كنم چه كنم گرفتار شده ای برای رفع

این حالت به خدا توكل كن مدتی است كه به كسی دل بسته ای و از خیال

او بیرون نمی ایی از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد كرد .

در كارها صبور باش . آینده ی روشنی داری و از همه غمها دور میشوی .

اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.

 

 


 

ج آ‌ د

 

برای نیت و مقصودی كه داری عجله نكن ، صبر پیشه كن تا به آن برسی .

خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش .

به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده

تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

 

 


 

د د ب

 

از این نیت كه كرده ای باید صبر كنی تا مرادت حاصل شود .

اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام كار خیری داری

به آن عمل كن مراقب باش تا گناه نكنی و برای بهتر شدن كارها به خداوند توكل كن.

 

 


 

د ج ج

 

گشایش خوبی در كارت ایجاد میشود .

به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی كه بر تو حسودی كنند .

از یكی از خویشان و نزدیكان بی اطلاعی به زودی از او خبری به دست تو میرسد .

اگر گم شده ای داری ،آن را پیدا میكنی اگر صبور باشی و به خدا توكل كنی

به مراد خواهی رسید. انشاءالله . . .

 

 


 

د ب ج

 

از چیزی دلخور یا غمگین هستی فكرش را از سر ت بیرون كن .

در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یكی از خویشان چیزی

به تو میرسد متواضع باش و تكبر را كنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد .

اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود .

به زودی كارها بر وفق مراد تو میشود.

 

 


 

د د د

 

نیت خوبی كردی به خواسته و آرزویت می رسی .

در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می یابی .

اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود .

به دیگران اعتماد كنی اما رازت را به هر كس مگو به زودی خبر خوشی به تو میرسد.

 

 


 

 

د د آ

 

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی .

و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال كننده به تو میرسد.

اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل كن .

با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

 

 


 

د ب د

 

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان .

سعی كن به كسی خیانت نكنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد .

اگر قصد سفر دوری داری ،از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد

و از كار و تلاش غفلت مكن تا به مقصود برسی انشا الله.

 

 


 

د ب ب

 

نیت خوبی كردی قصد انجام هر كاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ،

به زودی از رنج و غم رهایی می یابی .

عیب تو اینست كه راز دلت را به همه میگویی از این كار پرهیز كن .

در هر كاری به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.

 

 


 

د آ ب

 

در این نیت كه كرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی كن .

اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است .

باید صبر كنی تا گره كارت باز شود با كسی در این مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهیز .

به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توكل كن و منتظر بمان.

 

 


 

ب ج ب

این نیتی كه كرده ای خوب است دو ر كارت گشایش دیده میشود .

به زودی خبری به تو میرسد كه تو را شادمان میكند .

اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر كسی نصیحت

به تو كرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است .

امسال سال خوبی برای توست . به خدا توكل كن تا گشایش بیشتری در كارت پیدا شود .

 

 


 

آ ج ب

 

با این نیتی كه كرده ای به خواسته ات میرسی

و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود .

اگر با كسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو

نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.

اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری .

از عبادت كوتاهی نكن تا كارت راست و هم قلبت مصفا شود .

 

 


 

ج ب آ

 

طالعت نیك است و با توكل به خداوند به خواسته ات می رسی ت.

غییراتی در پیش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی .

به همه اعتماد نكن . چیزی یا خبری به تو میرسد كه ممكن است خیلی با ارزش

نباشد ولی تو را خوشحال میكند . آینده ی روشنی داری و برای رسیدن به آن

راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

 

 


د ب آ

 

 

طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور كن .

كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب كردی به آن می رسی .

اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

 

 


 

ب ج ج

 

از طرف یكی از خویشان و نزدیكان كمكی دریافت میكنی و مورد حمایت او قرار میگیری .

متواضع باش و خودخواهی را ترك كن . نیتت خوب است و كاری را كه

در نظر داری با توفیق همراه خو