بازی جالب انفجار سلول ها

در این بازی باید شما طوری تنظیم کنید که وقتی سلول را منفجر میکنید به دیگر سلول ها برخورد کند.

نکته : جهت بازی های فلش باید حتما در مرورگر خود فلش پلیر مخصوص آن مرورگر نصب باشد در غیر اینصورت بازی برای شما قابل مشاهده نخواهد بود.

 

لطفا تا لود کامل بازی شکیبا باشید