تبلیغات

تشخیص پركاری تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت

پزشك شما ممكن است ابتدا درخواست یك آزمایش خون برای ارزیابی عملكرد تیرویید شما بكند. همچنین یك متخصص غدد درون ریز برای اینكه اطلاعات بیشتری درباره پركاری تیرویید شما بدست بیاورید، تقاضای اسكن تیرویید خواهد كرد تا نحوه درمان خود را براساس آن طرح ریزی كند.برای انجام یك اسكن تیرویید، لازم است شما پزشك شما ممكن است ابتدا درخواست یك آزمایش خون برای ارزیابی عملكرد تیرویید شما بكند. همچنین یك متخصص غدد درون ریز برای اینكه اطلاعات بیشتری درباره پركاری تیرویید شما بدست بیاورید، تقاضای اسكن تیرویید خواهد كرد تا نحوه درمان خود را براساس آن طرح ریزی كند.
برای انجام یك اسكن تیرویید، لازم است شما

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات