تبلیغات

تیفوس اپیدمیک

مجموعه : پزشکی و سلامت

عامل بیماری تیفوس اپیدمیک ریکتزیا پرووازکی (Richetsia prowazeki)می باشد. در سیر این بیماری ریکتزیا توسط شپش نر یا ماده یا نمف همراه با خون خورده شده و وارد سلول های اپی تلیال می شود. در آنجا به سرعت رشد و تکثیر نموده و باعث پاره شدن سلول های جدار معده شپش می شود. سپس ریکتزیا وارد حفره معده می شود و سرانجام به خاطر پاره شده سلول های آن خون به داخل هموسل (حفره عمومی بدن)می شود. ریکتزیا همراه مدفوع شپش دفع می شود که مالیدن یا خاراندن این مدفوع روی زخم یا غشای مخاطی ضعیف (مانند ملتحمه چشم)و یا حتی استنشاق گرد مدفوع خشک شده باعث ابتلای انسان می شود. بنابراین انسان از طریق مدفوع یا شپش له شده به بیماری مبتلا می شود نه از طریق گزش شپش و انسان به عنوان مخزن بیماری تلقی می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات