تبلیغات

20 تصویر خطای دید

20 تصویر خطای دید

۵ ثانیه به این شکل خیره بشین. اگر دیوانه نشدین میبینین که کمانها به تدریج از بین میرن و دوباره به عنوان قطعه ای از یک کمان دیگه شکل می گیرن.


 

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟

20 تصویر خطای دید

باورتون میشه که همه این خطها کاملاً موازیند!!!

20 تصویر خطای دید

با نگاه کردن به علامت مثبت و جلو عقب بردن سر از مونیتور دایره کوچکتر میچرخد

 

20 تصویر خطای دید

 

چشم هاتون رو روی عکس بچرخونید

 

20 تصویر خطای دید
 

خب در عکس زیر خطوط بین مربعهای سیاه و سفید صاف هستن یا کج؟

 

20 تصویر خطای دید

 

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط تصویر خیره شوید، خواهید دید که نقاط رنگی اطراف آن ناپدید می شوند!

 

20 تصویر خطای دید
 

به نظر شما خط های عمودی مواری اند

 

20 تصویر خطای دید
 

ایا میتونید نقاط سیاه رو بشمارید؟

 

20 تصویر خطای دید

 

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟ چه اتفاقی میافتد؟ عکس تکان نمی خورد؟

20 تصویر خطای دید

 

ایا این خطوط موازی اند؟

 

20 تصویر خطای دید

 

در عکس زیر آیا مار پیچ می بینید؟

20 تصویر خطای دید

 

یا تصویر زیر می چرخد و موج میزند؟

 

20 تصویر خطای دید

 

به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو جلو و عقب ببرید

 

20 تصویر خطای دید

 

به نقطه وسط دایره نگاه کنید و سرتون رو عقب و جلو کنید

 


20 تصویر خطای دید

 

به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو جلو و عقب ببرید

 

20 تصویر خطای دید

 

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت

 

20 تصویر خطای دید

 

نشانگر موس رو وسط شکل زیر قرار بدین و به آرومی بالا و پائین ببرین. خواهید دید که چه موج زیبائی بین گلها ایجاد میشه!!

 


20 تصویر خطای دید

این دو خط هم طبیعتا باید موازی باشند ولی چشم ما چیز دیگری می‌گوید

 

20 تصویر خطای دید

تبلیغات