تبلیغات

درد با تحریك ناحیه ای از مغز به نام قدرت تمركز حواس شخص را از بین می برد

مجموعه : تغذیه مناسب

به نقل از هلث دی نیوز، این مطالعه كه در شماره پنجم ژوئیه نشریه “‪ “Neuron منتشر شده است درك بیشتری درباره نحوه تاثیر درد در تمركز حواس فراهم می كند.
محققان “مركز پزشكی دانشگاه هامبورگ – اپندورفâ€‌ در آلمان از داوطلبان ، یك آزمایش اداركی تشخیص تصاویر و یك آزمایش حافظه یادآوری تصاویر گرفتند. درحالی كه داوطلبان سرگرم انجام این آزمایش بودند، محققان پرتوی لیزر به دستهای آنها تاباندند تا درد به میزان متفاوت در آنها ایجاد كنند.

تصاویر ام.آر.آی كاربردی از عملكرد مغز داوطلبان در این آزمایش نشان داد ‪ LOC ناحیه ای از مغز است كه هم در فعالیت های حافظه و هم در درد نقش دارد. این منطقه همچنین مركز پردازش تصاویر است.

محققان در كنكاش عمیق تر، ناحیه دیگری از مغز به نام “‪anterior cortex ‪ “rostral را پیدا كردند كه مسئول پردازش درد است.

این منطقه نیز در جریان این آزمایش ها تحریك شد. محققان معتقدند این ناحیه از مغز هنگامی كه افراد درد دارند با ناحیه (‪complex (LOC ‪ lateral occipital مغز تداخل می كند.

سایت اینترنتی بنیاد درد آمریكا “‪ “American Pain Foundation اطلاعاتی در مورد مدیریت درد و درد مزمن ارایه كرده است.


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات