تبلیغات

علل ایجاد بیماری شریانهای كرونری

مجموعه : پزشکی و سلامت

به نظر نمی رسد كه فقط یك علت بتواند باعث بروز بیماری شریانهای كرونری گردد. با اینحال، تحقیقات پزشكی نشان داده است كه مجموعه ای از چیزها می توانند باعث افزایش احتمال ابتلاء شما به بیماری كرونری قلب شوند كه به آنها “عوامل خطر” یا “ریسك فاكتور” گفته می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات