تبلیغات

کنسانتره امولسیفیابل

مجموعه : پزشکی و سلامت

کنسانتره امولسیفیابل

کنسانتره امولسیفیابل از اضافه نمودن یک ماده امولسیفایر (که باعث پایداری امولسیون می شود) به محلول کنسانتره به دست می اید. امولسیون از مخلوط نمودن کنسانتره امولسیفیابل با آب به دست می آید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات