تبلیغات

استفاده از خطای دید در پارکینگ (+عکس)

استفاده از خطای دید در پارکینگ (+عکس)

خیلی زیرکانه نیست؟ انگار نوشته ها را با فتوشاپ روی عکس انداخته اند. ولی اینطور نیست از زاویه دیگه که به عکس نگاه می کنید می فهمید جریان چیه!

این نوشته های راهنمای بسیار جالب را Alex Peemoeller طراح برجسته استرالیا برای پارکینگ ساختمان «Eureka Tower» واقع در ملبورن استرالیا طراحی کرده است که بلند ترین برج مسکونی دنیا است. این نوشته ها به گونه هایی طراحی شده که باعث خطای چشم شده و به طرز عجیبی دیده می شود.

استفاده از خطای دید در پارکینگ (+عکس)

 

تبلیغات