تبلیغات

كنترل فشارخون

مجموعه : پزشکی و سلامت

تمام داروهای ضدفشارخون تقریباً به یك اندازه موثر هستند. آنها سبب می گردند كه فشارخون سیستولیك حدود 10 تا 15 میلیمتر جیوه و فشار دیاستولیك حدود 6 تا 8 میلیمتر جیوه كاهش پیدا كند. افراد مختلف به طرق مختلفی به داروها واكنش نشان می دهند: برای مثال افراد مسن به بعضی از داروهای ضدفشارخون پاسخ بهتری می دهند. اگر شما داروهای ضدفشارخون مصرف می كنید، باید به خاطر داشته باشید كه اثر بعضی داروها، اگر شما نمك مصرفی تان را كاهش دهید، بسیار زیادتر خواهند شد. بنابراین ارزشش را خواهد داشت كه سعی نمایید كه كمتر نمك مصرف كنید.
برای حدود نیمی از افراد دچار پرفشاری خون، فقط مصرف یك قرص در روز كافی خواهد بود. اكثر بقیه افراد هم نیاز خواهند داشت كه با دو نوع داروی مختلف، فشارخونشان را پایین بیاورند. 10 درصد از آنها هم به مصرف سه نوع داروی ضدفشارخون نیاز خواهند داشت. خوشبختانه داروها طوری ساخته شده اند كه حتی اگر شما به سه نوع داروی ضدفشارخون هم احتیاج داشته باشید، لازم است كه از هر كدام فقط یك قرص مصرف نمایید. تقریباً تمام این داروها را می توان یكجا و با هم خورد (صبح یا شب). داروهای قدیمی تر معمولاً طوری ساخته می شدند كه روزی 2 یا 3 بار باید مصرف می شدند، اما امروزه از آنها استفاده نمیشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات