تبلیغات

پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

مجموعه : عکس های طبیعت
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی
جام جم آنلاین: مجمع الجزایر ژاپن با اینكه از 6852 جزیره بزرگ و كوچك تشكیل شده اما نسبت به جمعیتش وسعت چندانی ندارد. با این حال ژاپنی ها از یك ویژگی برخوردارند كه آن حفظ طبیعت ولو در ابعاد كوچك است و نیز امروزه قدر محیط زیست كشورشان را می دانند. فصل پاییز در ژاپن كه اكنون در آستانه آن هستیم یك پاییز رنگارنگ و با رنگ های تند و متنوع است كه به آن خصوصیت تابلوهای نقاشی با زیبایی هرچه تمام تر را می بخشد. پ. منبع: JNTO .
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

تصویر زیبای باغ سانكئین واقع در ناكاوارد در یوكوهاما كه برای درختان گیلاس و نیز رنگ برگ درختانش در فصل پاییز شهرت دارد.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

تصویر گوزنهای پارك عمومی شهر نارا در فصل پاییز كه به دلیل معبد كازوگا بنابر یك سنت محلی مقدس به شمار می‌آیند.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

منظره پاییزی باغ معبد انكوجی در شرق كیوتو در دامنه كوه هیئی.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

منظره پاییزی كوه كوریكوما در میاگی كه تداعی كننده انفجار رنگها است.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

جلوه پاییزی پارك معبد زرین در نارا.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

تصویر بدیع آبشارهای شیبوكاوا و جنگل پیرامون آن.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

چشم‌انداز زیبای پارك ریتسورین در دامنه كوه شوئین كه برای دریاچه‌های كوچكش كه مملو از هزاران ماهی طلایی هستند شهرت دارد.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

تصویری به زیبایی یك تابلوی نقاشی از فصل پاییز در روستای آسوكامورا در نزدیكی نارا.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

چشم‌انداز معابد كوه یامادرا در شمال جزیره هونشو كه برای رسیدن به آن باید از هزار پله بالا رفت.
پاییز ژاپنی به زیبایی تابلوی نقاشی

منظره یكی از ورودی‌های پارك كایكوئن در مركز شهر كومورو كه در آن بقایای قلعه كومورو و نیز یك موزه وجود دارد.
 

تبلیغات