تبلیغات

قاب عکسهای پازلی, یک ایده بسیار جالب

قاب عکسهای پازلی, یک ایده بسیار جالب

این ایده جالب مربوط به Sasaki Kogei هنرمند آسیایی است که با استفاده از رنگهای مختلف چوب و برشهای به شکل پازل قابهای زیبایی ایجاد نموده است .

 
 

قاب عکسهای پازلی, یک ایده بسیار جالب
قاب عکسهای پازلی, یک ایده بسیار جالب
قاب عکسهای پازلی, یک ایده بسیار جالب
 
 سیمرغ

a