تبلیغات

عکسهایی از رز رنگین کمان

عکسهایی از رز رنگین کمان

رز رنگین کمان

=

عکسهایی از رز رنگین کمان

=

رز رنگین کمان دقیقا به رنگ های رنگین کمان است. آنها توسط Peter Van de Werken ، که صاحب یک شرکت گل در جنوب هلند است طراحی شده اند.
این گل های رز رنگین کمان واقعی هستند. ساقه این گل های ویژه را در حالی که رشد می کنند در رنگ مخصوصی قرار می دهند ، که در نتیجه آن رنگ توسط گلبرگ جذب می شود. تولید آنها آسان نیست و نیاز به کمی مهندسی دارد.
گل های رنگین کمان هدیه خوبی برای جشن عروسی است.
قیمت خورده فروشی 5 شاخه گل رنگین کمان 55 دلار و 2 دوجین رز رنگین کمان بالغ بره 325 دلار است.
روزانه این شرکت بیش از ٢ میلیون شاخه گل به ارزش ٢ میلیون یورو از هلند به سراسر جهان ارسال می نماید و در روزهای خاص نظیر والنتاین این تعداد به بیش از ٢ برابر می رسد.

=

عکسهایی از رز رنگین کمان

=

عکسهایی از رز رنگین کمان

=

عکسهایی از رز رنگین کمان

=

عکسهایی از رز رنگین کمان

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات