تبلیغات

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )
شاید برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باور این مساله مشکل باشد که می توان در یک لوح فشرده ده ها ساعت می توان موسیقی ذخیره کرد. نشان دادن CD ها و DVD های موسیقی، آنها را همواره به یاد صفحه های گرامافون می اندازد که در آن زمان یک فناوری پیشرفته به شمار می رفت و اکنون به موزه ها پیوسته و شاید تنها به عنوان دکور از آن استفاده شود. صفحه ها را دور نریزیدشاید امروز هم کسانی باشند که از آن زمان تعدادی صفحه گرامافون برای خود نگه داشته اند و شاید افرادی نیز که در آن زمان، علاقه مند به موسیقی بوده اند، مجموعه ای از آنها را برای خود جمع آوری کرده باشند و در حال حاضر بدون استفاده آنها را در گوشه ای نگهداری می کنند. شاید بهترین خبر برای آنها این باشد که آن صفحه ها هنوز قابل استفاده هستند. آقای Pavel Sidorenko هنرمند خوش فکر آمریکایی زمانی که پدر بزرگ و مادر بزرگش قصد داشتند صفحه های قدیمی رو دور بریزند، جرفه ای در ذهن او زده شد که این صفحه هنوز هم میتوانند کاریی داشته باشند با برش و تراش آنهاو یک موتور ساعت، ساعت هایی زیبا را پدید آورد.

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

صفحه های گرامافون خود را به این چیزهای زیبا تبدیل کنید !!! ( تصویری )

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات