تبلیغات

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

شاید با خودتان بگویید اینجا محل سکونت ولیعهد عربستان و یا ملکه انگلستان است!یا منزل شخصی یک بیلیونر!

تصاویر این خانه را که از مجللترین عمارت های دنیاست ببینید. در پایان این ایمیل خواهید دانست که چه کسی در این عمارت مجلل زندگی می کند.

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

حدس بزنید این کاخ مربوط به چه کسی هست ؟

 

 وقت آن است که بدانید چه کسی در این عمارت زندگی می کند!

 

این عمارت محل زندگی  رابرت موگابه  رئیس جمهور زیمباوه است. 

 

و اما حقایقی در مورد زیمباوه:

 

امید به زندگی از ۶۰ سال به ۳۷ سال در مردان و از ۶۰ به ۳۴ سال برای زنان در این کشور کاهش یافته است.به عبارت بهتر(کمترین میزان شاخص امید به زندگی در جهان)

 

۱٫۸ میلیون از مردم این کشور ایدز دارند .

 

بالاترین میزان تورم در جهان مربوط به زیمباوه است .

۸۰ درصد از جمعیت زیمباوه بیکار هستند.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات