تبلیغات

تصویر یك پدیده فوق العاده در اب

تصویر یك پدیده فوق العاده در اب
فیل هارت، که از این صحنه های فوق العاده عکس گرفته است، گفت: مثل این بود که ما داشتیم با رنگ رادیو اکتیو بازی می کردیم.
این نور توسط یک واکنش شیمیایی به نام "بایولومینسنس" یا "زیست‌تابی" در بدن موجودات زنده بسیار کوچک ایجاد می شود.
فیل هارت اضافه می کند: وقتی که عکس را گرفتم و عکس را مشاهده کردم، اصلا نمی توانستم باور کنم. افرادی که در اب بودند خیلی عجیب به نظر می رسیدند.
 
تصویر یك پدیده فوق العاده در اب
تصویر یك پدیده فوق العاده در اب
 
تصویر یك پدیده فوق العاده در اب
 
تصویر یك پدیده فوق العاده در اب
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات