تبلیغات

ازدواج برای خانمها خوبه یا بد؟

نتیجه گیری اخلاقی
بعد از ازدواج
قبل از ازدواج
آمادگی بدن در روزهای سخت
چاق و افسرده ومنزوی
وزن ایده ال با چهره ای بشاش
آموزش ایستادگی
ایستادن در صف شیر وگوشت
ایستادن در صف سینما و استخر
پر شدن اوقات فراغت
تعطیلات شست وشوی خانه ولباس
تعطیلات رفتن به دیزن واسكی
شهرت باد آورده
نوشتن داستان پرنده در قفس
نوشتن كتاب شعر و رمان
حفظ عضلات صورت
اتهام به پر حرفی حتی برای 10 دقیقه
صحبت تلفنی بی محاسبه زمان
امنیت كامل
درحسرت رفتن به پارك سر كوچه
رفتن به سفرهای هفتگی

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات